جاذبه ها و مکان های دیدنی جاماییکا قسمت دوم

تاریخ نگارش : شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
جاذبه ها و مکان های دیدنی جاماییکا قسمت دوم

-شناکردن بادلفین هاوکوسه ها:


پناهگاه ساحلی دلفین ها،باپشت زمینه جنگل های بارانی گرمسیری بزرگترین دریاچه طبیعی جامائیکا است که به خانه دلفین های بینی بطری تبدیل شده است. تعامل وشناکردن بااین موجودات جادویی مطمئنایکی از تجارب فراموش نشدنی شمادرجامائیکااست واگر این به اندازه  کافی هیجان انگیزنیست،می توانید باکوسه هاوماهی های پهن برقی شناکنید.


-تورتاریخی شهراسپانیایی:


قدم زدن دراطراف خیابان های باستانی شهراسپانیایی،سرمایه سابق جامائیکا،درتورپیاده روی تاریخی گنجانده شده است.این شهربیش از۲۰۰سال زیر سلطه حکومت اسپانیا بودودرآن زمان یک شهربزرگ وچشمگیربود.برخی ازخانه های برجسته وپرزرق وبرق و بناهای بزرگ همچون پلازهای شگفت آور،عمارت خانه های باشکوه قدیمی وکلیسای آنجلیکا(وابسته به کلیسای انگلیس) باقی مانده اند.
-بازدیداز پورت رویال،پایتخت قدیمی جامائیکا(port Royal):
اگرمجذوب جامائیکای قدیم هستید، از پورت رویال،که دردهانه کینگستون هاربر(kingston harbour) واقع شده است،بازدید کنید.این روستای ماهیگیری یک بارمرکزخصوصی نوشیدن رام بوده که درآمدناخوشایند خودرا درخانه های محلی خرج میکردند.یک زلزله درسال ۱۶۹۲ بسیاری ازبنادررویال رانابودکرد،امااین روستاهنوز محدودبه تعدادی ازخانه هاو ساختمان های تاریخی است که به بازدیدکنندگان اجازه می دهدزیر چشمی نگاهی به گذشته بیندازند.

 

*منبع :
www.worldtravelguide.net 
مترجم: سعیده اطهری

 

بازدید : 147 نفر